HØJ Håndbolds Bestyrelse
 
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fællesskabets aktiviteter og fælles økonomiske anliggender, samt foretager en prioritering af de forslag, der kommer fra generalforsamlinger, faste udvalg og ad-hoc udvalg under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af fællesskabets ressourcer.

Der afholdes løbende bestyrelsesmøder og alle er velkomne til at komme med forslag, spørgsmål eller kritik - som kan tages op på bestyrelsesmøderne. 

Referat fra ordinær HØJ generalforsamling 2019 - KLIK HER
Referat fra ordinær ØHF generalforsamling 2019 - KLIK HER
Referat fra JGI medlemsmøde 2019 - KLIK HER
 
Medlemmer: 
 
Formand
Helle Rasmussen
3032 7273
helle.rasmussen@hojhaandbold.dk
 
ØHF Formand
Kim Trampedach 

2334 2278
kim.trampedach@hojhaandbold.dk

JGI Håndbold Formand
John Nielsen
2920 2603
john@hojhaandbold.dk
 

  
Formand for Økonomiudvalget
Charlotte Lind
2812 2066
cl@hojhaandbold.dk

Repræsentant for Børne- og Ungeudvalget
Buster Christensen

2945 7997
khjch@frederikssund.dk