HØJ Håndbolds Bestyrelse og stabsfunktioner
 
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fællesskabets aktiviteter og fælles økonomiske anliggender, samt foretager en prioritering af de forslag, der kommer fra generalforsamlinger, faste udvalg og ad-hoc udvalg under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af fællesskabets ressourcer.

Der afholdes løbende bestyrelsesmøder og alle er velkomne til at komme med forslag, spørgsmål eller kritik - som kan tages op på bestyrelsesmøderne. 

Referat fra Generalforsamling HØJ 2021 - KLIK HER
Referat fra Generalforsamling ØHF 2021 - KLIK HER
Referat fra Generalforsamling JGI Håndbold 2021 - KLIK HER
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Formand
Helle Rasmussen
3032 7273
helle.rasmussen@hojhaandbold.dk

ØHF Formand
Kim Trampedach 

2334 2278
kim.trampedach@hojhaandbold.dk

JGI Håndbold Formand
John Nielsen
2920 2603
john@hojhaandbold.dk
 

Formand for Økonomiudvalget
Charlotte Lind
3587 8735
cl@hojhaandbold.dk

Repræsentant for Sportsudvalget
Mette Hvidemose
5152 4830
lamp1@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Kongsaa Svenningsen
2061 0749
per.hojhaandbold@gmail.com
 

  

 Stabsfunktioner:

 • Økonomiansvarlig: Charlotte Lind

 • Medlemsregistrering, ajourføring af Haandoffice og rettigheder til hjemmeside : Mia Mench Rasmussen og Tenna Røn Larsen

 • Fordeling af halressourcer samt træningstider: Helene Rasmussen, John Nielsen, Helle Rasmussen

 • Koordinering af kommunikation via hjemmeside og sociale medier: Per Svenningsen

 • SoMe-ansvarlige: Per Svenningsen og Nicolai Hoxer

 • Pasning/administration af HØJ’s fælles postkasse: Per Svenningsen

 • Børneattester: Helene Rasmussen

 • Facebook-administratorer:
  • Helle Rasmussen - helle.rasmussen@hojhaandbold.dk
  • Helene Rasmussen - hr@hojhaandbold.dk
  • Charlotte Lind - cl@hojhaandbold.dk
  • Per Kongsaa Svenningsen - per.hojhaandbold@gmail.com
  • John Nielsen - john@hojhaandbold.dk
  • Nicolai Hoxer - hoxer@hojhaandbold.dk