HØJ Håndbolds Bestyrelse og stabsfunktioner
 
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fællesskabets aktiviteter og fælles økonomiske anliggender, samt foretager en prioritering af de forslag, der kommer fra generalforsamlinger, faste udvalg og ad-hoc udvalg under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af fællesskabets ressourcer.

Der afholdes løbende bestyrelsesmøder og alle er velkomne til at komme med forslag, spørgsmål eller kritik - som kan tages op på bestyrelsesmøderne. 

Referat fra Generalforsamling HØJ 2021 - KLIK HER
Referat fra Generalforsamling ØHF 2021 - KLIK HER
Referat fra Generalforsamling JGI Håndbold 2021 - KLIK HER
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Formand
Helle Rasmussen
3032 7273
helle.rasmussen@hojhaandbold.dk

ØHF Formand
Kim Trampedach 

2334 2278
kim.trampedach@hojhaandbold.dk

JGI Håndbold Formand
John Nielsen
2920 2603
john@hojhaandbold.dk
 

Formand for Økonomiudvalget
Charlotte Lind
3587 8735
cl@hojhaandbold.dk

Repræsentant for Sportsudvalget
Buster Christensen

2945 7997
khjch@frederikssund.dk


Bestyrelsesmedlem
Per Kongsaa Svenningsen
2061 0749
per.hojhaandbold@gmail.com
 

  

 Stabsfunktioner:

 • Økonomistyring og regnskab: Charlotte Lind

 • Medlemsregistrering og ajourføring af Haandoffice : Merete Muusfeldt

 • Tildeling af rettigheder til trænere/ledere på HØJ’s hjemmeside: Charlotte Lind

 • Fordeling af halressourcer samt træningstider: Helene Rasmussen, John Nielsen, Helle Rasmussen

 • Koordinering af kommunikation via hjemmeside og sociale medier: Per Svenningsen

 • Webmaster og Facebook-ansvarlig: Per Svenningsen

 • Information og ”oplæring” af holdledere: Per Svenningsen

 • Pasning/administration af HØJ’s fælles postkasse: Per Svenningsen

 • Børneattester: Helene Rasmussen

 • Facebook-administratorer:
  • Helle Rasmussen - helle.rasmussen@hojhaandbold.dk
  • Helene Rasmussen - hr@hojhaandbold.dk
  • Charlotte Lind - cl@hojhaandbold.dk
  • Per Kongsaa Svenningsen - per.hojhaandbold@gmail.com
  • John Nielsen - john@hojhaandbold.dk