HØJ Håndbolds Bestyrelse og stabsfunktioner

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fællesskabets aktiviteter og fælles økonomiske anliggender, samt foretager en prioritering af de forslag, der kommer fra generalforsamlinger, faste udvalg og ad-hoc udvalg under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af fællesskabets ressourcer.

Der afholdes løbende bestyrelsesmøder og alle er velkomne til at komme med forslag, spørgsmål, ris og ros - som kan tages op på bestyrelsesmøderne. 

Referat fra Generalforsamling HØJ 2023 - Referat GF HØJ 2023 Underskrevet.pdf
Referat fra Generalforsamling ØHF 2023 - Referat GF ØHF 2023 Underskrevet.pdf
Referat fra Generalforsamling JGI Håndbold 2023 - Referat GF JGI Håndbold 2023 underskrevet.pdf

 

Bestyrelsesmedlemmer:


Formand - HØJ
Helle Rasmussen
3032 7273
helle.rasmussen@hojhaandbold.dk
Formand - ØHF
Kim Trampedach 
2334 2278
kim.trampedach@hojhaandbold.dk 
Formand - JGI Håndbold
John Nielsen
2920 2603
john@hojhaandbold.dk 

 
Formand for Økonomiudvalget
Charlotte Lind
3587 8735
cl@hojhaandbold.dk  
Repr. for Sportsudvalget
Mette Hvidemose
5152 4830
lamp1@live.dk 
Bestyrelsesmedlem
Per Kongsaa Svenningsen

4252 3650
per@hojelitehaandbold.dk 
 

  

 Stabsfunktioner:

 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram