Event- og Arrangementsudvalget

Medlemmer:

Helle Rasmussen
3032 7273
helle.rasmussen@hojhaandbold.dk

Tina Jensen
4827 2711
tina.jensen@lactalis.dk

Charlotte Lind
3587 8735
cl@hojhaandbold.dk

Helene Rasmussen
2297 0154
hr@hojhaandbold.dk

Ole Bendix
2142 8426
ofb@c.dk

Linda Plougmann

Gitte Almind

Christina Jarkass

Jens Kempf

Event- og Arrangementsudvalget varetager blandt andet:

  • Planlægger, organiserer og muliggør større indtægtsgivende arrangementer til gavn for HØJ og HØJ Elite, herunder særligt aktiviteter rettet mod voksne
  • Planlægning og koordinering af Kandis-fest, Klubfest/Seniorafslutning og Banko