Cafeteriaudvalget

 

Medlemmer: 


Tina Jensen
Mobil 3037 0720
tina.jensen@lantmannen.com


Vores Cafeteria i Ølstykkehallen bemandes normalt af forældre fra vores respektive spillertrupper. Besætning af Cafeteria og vagter udstikkes af bestyrelsen, når hjemmekamp programmet er kendt. Cafeteria oversigten rundsendes til Trænere/holdledere, som herefter besætter de enkelte dage. 

Cafeteria og klublokale kan anvendes til forældremøder m.m. efter nærmere aftale med de ansvarlige. I forbindelse med brug af Cafeteria eller Cafeteria vagter, henledes opmærksomheden på regler for rengøring og oprydning som findes her HUSREGLER I TUTTEN.

 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram