Cafeteriaudvalget
 
Medlemmer: 

Tina Jensen
Mobil 3037 0720
tina.jensen@lantmannen.com
 
Vores Cafeteria i Ølstykkehallen bemandes normalt af forældre fra vores respektive spillertrupper. Besætning af Cafeteria og vagter udstikkes af bestyrelsen, når hjemmekamp programmet er kendt. Cafeteria oversigten rundsendes til Trænere/holdledere, som herefter besætter de enkelte dage. 
 
Cafeteria og klublokale kan anvendes til forældre møder m.m. efter nærmere aftale med de ansvarlige. I forbindelse med brug af Cafeteria eller Cafeteria vagter, henledes opmærksomheden på regler for rengøring og oprydning som findes her HUSREGLER I TUTTEN.