Økonomi, IT og Materialer 
 
 
Økonomi
 
Kasserer og medlem af bestyrelsen
Charlotte Lind
3587 8735
cl@hojhaandbold.dk
  • Kassereren forestår de fleste økonomiske transaktioner, kontrollerer og administrerer betalinger, samt rådgiver og vejleder bestyrelsen omkring økonomiske forhold og anliggender.
 
IT
 
Charlotte Lind
3587 8735
cl@hojhaandbold.dk
  • Ansvarlig for klubbens arkiv og opbevaring af IT-dokumentation
  • Ansvarlig for hjemmeside, domæner, IT struktur, e-mails m.v.
  • Kontakt via webmaster@hojhaandbold.dk
 
Materialer

Charlotte Lind
3587 8735
cl@hojhaandbold.dk
Forbrugsmaterialer som harpiks, tape etc. samt træningsudstyr forvaltes under Bestyrelsen
Der udleveres materialer til alle trupper ved sæsonens start. Ved behov for yderligere materialer skal truppen selv stå for indkøb og betaling. Der kan købes materialer via shoppen på hjemmesiden.